Eindrapportage HOLMES opgeleverd

geplaatst in: HOLMES | 0

Gedurende de periode van 2017 tot en met 2019 heeft Slatman IT samen met Distribute gewerkt aan HOLMES. Eerst werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en na positief advies werd ons de opdracht voor de ontwikkeling van een prototype voor HOLMES gegund. Daarvan is nu de eindrapportage opgeleverd.

HOLMES is een veilige en privacyvriendelijke thuisrouter. Het is een volwaardige vervanger voor de router van een ISP. Door die laatste te vervangen door HOLMES, kan HOLMES functioneren als de centrale gateway tussen het thuisnetwerk en het internet. Dat stelt HOLMES in staat om het gehele thuisnetwerk in zicht te krijgen en er controle op uit te oefenen.

Voor de eindgebruiker is er een app ontwikkeld voor iOS en Android waarmee de informatie die HOLMES verzamelt inzichtelijk gemaakt wordt. Daarnaast kan de app gebruikt worden om functionaliteiten aan of uit te zetten, of de instellingen te wijzigen.

Meer informatie over HOLMES is te vinden op de projectwebsite.