Inleiding

Slatman IT
Rondweg 37
7787 EJ  Holtheme
E: info@slatman-it.nl

 

Slatman IT respecteert de privacy van bezoekers van haar website en we dragen er zorg voor dat enige persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in het kader van onze diensten.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Met die gegevens kunnen wij het gebruik van de website optimaliseren. De gegevens die op deze wijze verzameld worden, worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast wordt IP logging en geolocatie om mogelijk misbruik van de website in een vroeg stadium te kunnen detecteren en mitigeren.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

Aanpassen privacy policy

Slatman IT behoudt het recht deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd. Deze privacy policy is het laatst gewijzigd op 9 december 2018 om het bedrijfsadres aan te passen.